Односи Србије и Бугарске, положај бугарске мањине у Србији и процес европских интеграција

Добијањем статуса кандидата и отпочињањем преговора са Европском унијом, односи Србије са суседима и питање поштовања мањинских права су постали једно од најважнијих спољнополитичких питања. Једно од недавно отворених питања, односи између Србије и Бугарске и питање права бугарске националне мањине тема je овог документа, у којем су аутори покушали да на стручан и свеобухватан начин приступе питању, те да дају препоруке за унапређење тренутне ситуације.