Нови приступ Турске Западном Балкану

Турска је тренутно један од најактивнијих спољнополитичких актера на Западном Балкану. Међутим, на ту њену улогу се у овом делу југо-источне Европе често гледа са емотивног становишта, а ређе са прагматичне стране. Управо стога, циљ ове анализе је да пружи детаљан преглед различитих аспеката новог приступа Турске региону. Она такође настоји да понуди објективну и на чињеницама засновану процену нове улоге Турске на Западном Балкану, која би послужила као полазна тачка за даљу аргументовану дискусију на ову тему.