Неутралност у XXI веку – поуке за Србију

Извод из рецензије проф. др Предрага Симића:
Зборник  „Неутралност у XXI веку – поуке за Србију“ је до сада код нас најамбициознији покушај да се свестрано и продубљено обради питање неутралности у савременим међународним односима које је у Србији, као и многим другим земљама, предмет стручних, али и политичких подела и опречних тумачења. Сматрамо да су одабир тема, добра структура зборника као и стручност аутора који су окупљени у овом пројекту допринели да читалац ове књиге упозна искуства и савремена размишљања  старих и нових неутралних земаља, али и главна питања која су отворена дебатама које се данас воде о неутралности и њеној актуелности, односно, неактуелности у савременим околностима. Тиме су састављачи овог зборника понудили и одговоре на многа питања која су релевантна за Србију. Стога се може закључити да ће овај зборник српској научној и политичкој јавности дати одговоре на многа питања која су последњих година предмет широке дебате о њеним политичким и стратешким опредељењима.