Неутралност у Европи у 21. веку и случај Србије

Тема анализе је развој и динамичка промена концепта неутралне државе у међународним односима почев од XИX века. У тексту се такође анализира статус неколико савремених европских држава које се сврставају у, или теже ка сталној неутралности. На основу тога, аутор износи услове који су нужни да једна држава буде међународно прихваћена као стално неутрална у пост-хладноратовском добу. На послетку, аутор закључке пореди са самопроглашеним неутралним статусом Србије.