Међународна политика, jaнуар –март 2011 Институт за међународну политику и привреду, Београд – Игор Новаковић

Концепт неутралне државе
Чланак о развоју  концепта неутралности, његовој динамичкој природи и  примени у пракси од стране неких европских држава.