Међународна политика, април-септембар 2015. Институт за међународну политику и привреду, Београд – Игор Новаковић

Мањинско питање и утицај на билатералне односе са суседним државама  у светлу процеса придруживања Европској унији. Случај Србије.

Рад се у кратким цртама бави билатералним дијалогом Републике Србије са четири суседне државе око  поштовања права и слобода националних мањина. У тексту се разматра суштина отворених питања за сваку од наведених држава, и њихов утицај на процес европске интеграције Србије. На послетку, аутор је изнео неколико препорука за доносиоце одлука у Србије, на основу којих би се нека од отворених питања вероватно затворила и тиме спречила даља ескалација билатералних проблема, која би могла да значајно успоре процес европске интеграције Србије