Крим и питање “новог” положаја Русије према Косову

Овај аналитички текст се бави питањем српско-руских односа и курсом руске политике према Србији и Косову после признања независности и припајања Крима. Аутор износи све нелогичности које подразумева садашњи правац ових односа после најнових догађаја у Украјини, и указује на могућа отворена питања која могу да успоре напредовање Србије ка ЕУ.