Колекција интервјуа Српско-албански односи: Поглед из Албаније

Овај документ представља нови допринос ИСАЦ фонда у отварању још једне осетљиве теме у процесу регионалне сарадње. Сврха ове публикације је управо да обезбеди информацију о елитама у Албанији и њиховим ставовима о односима са Србијом и Србима. Интервјуи су такође дотакли теме унутрашње политичке ситуације у Албанији, као и тренутне позиције ове државе у региону и Европи.