Кандидатура као подстицај даљим реформама

Овај рад разматра зашто Србија треба да добије статус кандидата за чланство у Европској унији и то у светлу одлуке Европског савета донете у децембру 2011. У анализи се тврди да Србија може да постигне много више у погледу реформи и усвајања acquis ако је њена европска перспектива отворена и константно подстицана, у овом случају путем статуса кандидата. У раду се такође разматрају ефекти питања Косова у целокупном процесу европских интеграција Србије и како даље интеграције могу да помогну у проналажењу прихватљивог решења за обе стране.

Анализа је доступна само на енглеском језику.