Интегрисање Западног Балкана: Изградња европске будућности

Препоруке за Европску унију

Као допринос расправи о будућности европских интеграција земаља Западног Балкана, група водећих тинк-тенкова у Србији и организација цивилног друштва специјализованих за европске интеграције, представља своје препоруке ЕУ, са циљем да побољша ефективност процеса интеграција и потврди одрживу и дефинисану европску перспективу овог региона.

Ове препоруке су поднели следећи тинк-тенкови и организације цивилног друштва из Србије: Београдски центар за безбедносну политику (БЦБП), Београдски фонд за политичку изузетност (БФПЕ) Центар за савремене политике – ЦСП, Европски покрет у Србији, Центар за европске политике – ЦЕП,  Центар за међународне и безбедносне послове – ISAC, Комитет правника за људска права – YUCOM.