Индекс рањивости – Србија

Велико нам је задовољство да вам представимо публикацију Индекс рањивости – Србија која је део пројекта GLOBSEC Индекс рањивости рађен у сарадњи са GLOBSEC-ом и партнерима са Западног Балкана и из Централне Европе. ISAC је учестовао у опсежним истраживањима о отпорности државе и рањивости друштва на малигни инострани утицај аутократских режима.

Индекс рањивости мери рањивост према иностраном утицају у осам држава: Бугарскoj, Чешкoj, Мађарскoj, Црнoj Гори, Северној Македонији, Румунији, Словачкој и Србији на скали од 0 до 100, где 0 показује највећу отпорност а 100 највећу рањивост.

Он процењује пет кључних димензија: ставове јавности, политичко окружење, јавну администрацију, медијско окружење, грађански и академски простор, са посебним фокусом на активности Кремља и Пекинга.

Публикација је доступна само на енглеском језику.