Зборник радова „Односи Русије и Србије на почетку XXI века“

Зборник радова „Односи Русије и Србије на почетку XXI века“ представља збирку најбољих и најинтересантнијих радова и анализа, претходно објављених у извештајима пројекта Праћење руско-српских односа, као и одабраних излагања са округлих столова и радионица одржаних у оквиру овог пројекта.