Зборник конвенција о међународном хуманитарном праву

ISAC фонд је објавио двојезични енглеско/српски зборник конвенција о међународном хуманитарном праву. Публикација је припремљена као ридер за курс Право у оружаним сукобима – обука за тренере, који је одржан у Центру за мировне операције Војске Србије.