Зашто је Светска трговинска организација важна за ЕУ и светску трговину уопште

Главна тема ове анализе јесте однос између Светске трговинске организације и Европске уније. Посебан нагласак је стављен природу међународне трговине данас и разлоге зашто је Светска трговинска организација неопходна као институција за њено регулисање као и разлоге због којих ЕУ инсистира да све њене чланице буду истовремено и чланице СТО.