Европска унија и Руска Федерација – Питање санкција

Једно од најчешће постављаних питања око спољнополитичке орјентације Србије је однос Европске  уније и Русије након избијања кризе у Украјини 2014. године, и начина на који се овај однос рефлектује на положај Србије, пре свега у контексту процеса приступања ЕУ. Наиме, у оквиру поглавља 31 (заједничка спољна, безбедносна и одбрамбена политика), Србија је обавезна да се усклади са Заједничком спољном и безбедносном политиком ЕУ која се у највећем делу састоји од придруживања спољнополитичким декларацијама и мерама које из њих произилазе. У процесу  претприступних преговора Србије са ЕУ ово поглавље није још отворено, и као кључно питање наметнуло се придруживање Србије рестриктивним мерама које је ЕУ увела Руској Федерацији.

Како су у јавности у Србији присутне велике непознанице које се тичу ове теме, у овом документу објашњени су разлози због којих је ЕУ применила рестриктивне мере против Русије, природу ових мера, као и начин на који је Руска Федерација одговорила на ове мере.