Да ли Србија треба да примени процес „стратешке рефлексије“ приликом израде нових стратешких докумената из домена безбедности и одбране?

Овај предлог практичне политике представља допринос дебати која треба да се отвори покретањем процеса израде нове Стратегије националне безбедности и Стратегије одбране. Главни циљ овог текста јесте представљање приступа „стратешке рефлексије“ односно „фазе партиципације“ у изради стратешких докумената где се уместо релативно уског експертског тима који у пракси најчешће бива задужен за овај процес, те јавне дебате, укључује и шира, експертска заједница.