Водич кроз Споразум о стабилизацији и придруживању

Како је процес стабилизације и придруживања Европској унији још увек углавном непознат широј популацији у Србији овај Водич, до детаља, објашњава сваку од фаза у процесу, као и догађаје који су претходили настанку Процеса о стабилизацији и придруживању али и кораке које Србија мора да учини да би успешно ушла у овај процес.

Ово издање више није доступно.