Водич кроз Светску трговинску организацију

Публикација је преведена и прилагођена верзија оригиналне публикације Светске трговинске организације “Understanding WTO”. Сврха ове публикације је да свим заинтересованима да основне информације о СТО, њеном функционисању и значају који има како за глобалну привреду, тако и за појединачне државе.