Водич кроз придруживање Србије Европској унији

Недостатак конкретних, прецизних и јасних информација о ЕУ, а нарочито о досадашњим и будућим односима ЕУ и Србије, аутори Водича успешно превазилазе једноставним и лако доступним језиком, као и атрактивном графичком опремом, што омогућава лако и брзо разумевање и усвајање текста и тиме чине овај водич погодним за најширу читалачку публику.

Ово издање више није доступно.