Водич кроз поглавље 31

Водич кроз поглавље 31 пружа основне информације о садржини поглавља 31: Заједничка спољна, безбедносна и одбрамбена политика. Публикација објашњава развој и главне изазове у оквиру Заједничке спољне и безбедносне политике и у оквиру ње Заједничке одбрамбене и безбедносне политике, као и неколико „граничних“ области са другим политикама. Пратећи динамику развитка ЗСБП у периоду 2017–2020. године, III издање водича је допуњено новим информацијама које су релевантне за поглавље 31.