Водич кроз поглавље 31

ISAC фонд са задовољством представља ново, допуњено издање Водича кроз поглавље 31. Ова публикација, поред кратког прегледа настанка и развоја, објашњава главне изазове у оквиру Заједничке спољне и безбедносне политике и у оквиру ње Заједничке одбрамбене и безбедносне политике, као и неколико „граничних“ области са другим политикама. Пратећи динамику развитка Заједничке спољне и безбедносне политике у периоду 2015-2016. године, II издање водича је допуњено новим информацијама које су релевантне за поглавље 31.