Водич кроз поглавље 31

„Водич кроз поглавље 31“ је прва публикација ISAC фонда израђена као допринос бољем разумевању садржине и конкретних елемената који чине ово поглавље претприступних преговора са Европском унијом, углавном у вези са Заједничком спољном и безбедносном политиком Европске уније. Водич садржи основне податке и о развоју, структури и значају Заједничке спољне и безбедносне политике Европске уније, као механизма за координацију националних политика. Такође су размотрене појединачне теме на којима је заснован заједнички спољнополитички приступ Уније, као што су људска права, демократизација и владавина права, подршка раду Међународног кривичног суда, спречавање ширења оружја за масовно уништење и друге. Посебно је представљена и оперативна димензија овог аспекта ЕУ оличена у Заједничкој безбедносној и одбрамбеној политици, односно цивилним мисијама и војним операцијама ЕУ. Ова публикација садржи и извештај о усаглашавању Србије са спољнополитичким декларацијама ЕУ током 2014. године.