Безбедност Западног Балкана, jануар-март 2010 Центар за цивилно-војне односе, Београд – Игор Новаковић

Мултилатералне операције – NATO
Тема чланка је трансформација НАТО од класичног војно-политичког одбрамбеног савеза ка организацији мултидимензионалне структуре ангажованој у бројним мултилатералним операцијама.