Безбедност Западног Балкана, aприл-јун 2010 Центар за цивилно-војне односе, Београд – Игор Новаковић

„Европски“ и „екстремни“ популисти у истом кошу – нова влада Републике Бугарске
Чланак се бави феноменом популизма на политичкој сцени Бугарске у последњих 10 година  и његовом утицају на формирање нове владе ове земље.