Асиметрија и стратегија – Тематска збирка чланака, Београд, 2018, Министарство одбране, Институт за стратешка истраживања и Национална школа одбране Универзитета одбране – Игор Новаковић, Ирина Ризмал

Сајбер ратовање: Нова врста ратовања или додатни елемент конвенционалном ратовању

У чланку је примењена компаративна анализа досадашњих приступа теми сајбер ратовања, а потом су и размотрене перспективе даљег развоја, односно да ли постоје могућности за даљи развој у правцу посебне гране ратовања или ће сукоби у сајбер простору остати само додатни елемент конвенционалним врстама ратовања, као што су већ постали појавом хибридног рата. Ова анализа представља прилог разматрању природе сајбер изазова у будућности, и самим тим омогућава бољи увид у потенцијалне безбедносне изазове за нашу државу данас и у ближој будућности.