Анализa усклађености Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније за 2022. годину

Представљамо вам годишњу Анализу усклађености Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније за 2022. годину. Анализа садржи детаљан преглед усаглашавања Србије у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године, као и упоредни преглед усклађености спољних политика других држава за овај период.