Анализа усклађености Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније: Полугодишњи преглед за 2022. годину

Представљамо вам анализу усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније у  периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. године. Анализа нуди објашњење спољне политике Србије у оквиру поглавља 31, као и упоредни преглед усаглашености спољних политка других држава у овом периоду.