Анализа усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније током 2020. године

ISAC фонд представља Анализу усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама ЕУ за 2020. годину. Ово је седми годишњи извештај који садржи преглед спољнополитичких декларација ЕУ током 2020. године и приказ усаглашености Србије са сваком од њих. Анализа нуди објашњење овакве спољне политике Србије у оквиру поглавља 31, као и упоредни преглед усаглашености спољних политка других држава за овај период.