Анализа усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније током 2020. године: полугодишњи извештај

У оквиру програма који се бави поглављем 31 (Заједничка спољна, безбедносна и одбрамбена политика) ISAC фонд већ дуги низ година прати и анализира усаглашавање Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама ЕУ. Представљамо вам најновији полугодишњи извештај за период од јануара до јула 2020. године.