Анализа усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније у току 2019. године

ISAC представља своју шесту годишњу анализу усаглашености Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама ЕУ за 2019. годину. Анализа садржи кратак преглед свих спољнополитичких декларација ЕУ током 2019. године и табеларни приказ усаглашености Србије са сваком од њих. Анализа нуди објашњење овакве спољне политике Србије у оквиру поглавља 31, као и упоредни преглед спољних политика других држава током 2019. године.

Анализа је доступна само на енглеском језику.