Анализа усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније током 2019. године – полугодишњи извештај

У оквиру једног од својих главних програма, који се бави поглављем 31 (Заједничка спољна, безбедносна и одбрамбена политика) ISAC фонд, већ традиционално, објављује анализу усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније. Пред вама је најновији полугодишњи извештај за период од јануара до јула 2019. године.