Анализа усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније током 2018. године

ISAC представља своју пету годишњу анализу усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама ЕУ за 2018. годину. Анализа садржи кратак преглед свих спољнополитичких декларација ЕУ током 2018. године и табеларни приказ усаглашености Србије са сваком од њих. Анализа даје и објашњење овакве спољне политике Србије у оквиру поглавља 31, као и анализу усаглашености спољних политика других држава у првој половини 2018. године.