Анализа усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније током 2018. године – полугодишњи извештај

ISAC представља полугодишњи извештај усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама ЕУ за период од јануара до јула 2018. године. Извештај се састоји од кратке анализе и табеларног прегледа усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама ЕУ.