Анализа усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније током 2017. године

ISAC представља своју четврту годишњу анализу усаглашености Србије са декларацијама и мерама спољне политике ЕУ за 2017. годину. Ова анализа нуди кратак преглед свих спољнополитичких декларација ЕУ и објашњава спољну политику Србије у контексту поглавља 31 и усклађивања Србије са ЗСБП.