Анализа усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније током 2017. године – полугодишњи извештај

У склопу активности везаних за праћење напредка Србије у оквиру поглавља 31, ISAC објављује полугодишњи преглед усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама ЕУ.  Извештај обухвата период од јануара до јула 2017. године и састоји се од кратке анализe и табеларног прегледа усаглашавања Србије са спољнополитчким декларацијам ЕУ.