Анализа усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама, ставовима и мерама Европске уније током 2015. године

ISAC фонд представља своју другу годишњу анализу усаглашавања Србије са декларацијама, ставовима и мерама донетим у оквиру Заједничке спољне и безбедносне политике. Анализа даје критички осврт на процес усаглашавања, истовремено дајући и неколико препорука за Владу Србије и њен преговарачки тим.