Анализа усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније: Преглед за прву половину 2023. године

Представљамо вам анализу усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године. Анализа нуди објашњење спољне политике Србије у оквиру поглавља 31, као и упоредни преглед усаглашености спољних политка других држава у овом периоду.