Анализа усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније – полугодишњи извештај за 2021. годину

Велико нам је задовољство да вам представимо још један полугодишњи извештај о усаглашавању Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније. Извештај садржи детаљну анализу усаглашавања Србије током периода јануар-јун 2021. године као и табеларни приказ усклађивања осталих трећих држава у истом периоду.