Анализа усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама, ставовима и мерама Европске уније током 2014. године

Радна група за поглавља 30 и 31 Националног конвента, чији је кооридинатор ISAC фонд, представља своју прву годишњу анализу усаглашавања Србије са декларацијама, ставовима и мерама донетим у оквиру Заједничке спољне и безбедносне политике. Анализа даје критички осврт на процес усаглашавања, истовремено дајући и неколико препорука за Владу Србије и њен преговарачки тим.