Анализа националних капацитета за допринос међународним цивилним мисијама

Главни циљ ове детаљне анализе је да допринесе креирању законодавног оквира како би Србија послала своје цивилне експерте у операције подршке миру. Овај документ нуди упоредно-правну анализу правних оквира шест европских земаља за слање цивилних експерата у операције подршке миру: Естоније, Хрватске, Словеније, Чешке, Литваније и Немачке. Поред тога, у анализи је дато и кратко разјашњнење томе шта су цивилне мисије и како су су се оне временом развијале.