Водич кроз поглавље 31

„Водич кроз поглавље 31“ је прва публикација ISAC фонда израђена као допринос бољем разумевању садржине и конкретних елемената који чине ово поглавље претприступних преговора са Европском унијом, углавном у вези са Заједничком спољном и безбедносном политиком Европске уније. Водич садржи основне податке и о развоју, структури и значају Заједничке спољне и безбедносне политике Европске уније, као механизма за координацију националних политика. Такође су размотрене појединачне теме на којима је заснован заједнички спољнополитички приступ Уније, као што су људска права, демократизација и владавина права, подршка раду Међународног кривичног суда, спречавање ширења оружја за масовно уништење и друге. Посебно је представљена и оперативна димензија овог аспекта ЕУ оличена у Заједничкој безбедносној и одбрамбеној политици, односно цивилним мисијама и војним операцијама ЕУ. Ова публикација садржи и извештај о усаглашавању Србије са спољнополитичким декларацијама ЕУ током 2014. године.

Водич кроз приступање Србије Европској унији

Водич кроз приступање Србије Европској унији одржава традицију ISAC фонда, а то је издавање публикација које су дизајниране као референца и средство за учење које би требало да користе и професионалаци, који раде на питањима везаним за Србију и ЕУ, и шира јавност заинтересована за проблематику. Поред тога што се бави структуром ЕУ и регионалним приступом ЕУ према државама Западног Балкана, публикација такође објашњава процес преговора и нека појединачна поглавља око којих Србија мора да преговара у разговорима о придруживању.

Ово издање више није доступно. 

Водич кроз приступање Србије Европској унији

Водич кроз приступање Србије Европској унији одржава традицију ISAC фонда, а то је издавање публикација које су дизајниране као референца и средство за учење које би требало да користе и професионалаци, који раде на питањима везаним за Србију и ЕУ, и шира јавност заинтересована за проблематику. Поред тога што се бави структуром ЕУ и регионалним приступом ЕУ према државама Западног Балкана, публикација такође објашњава процес преговора и нека појединачна поглавља око којих Србија мора да преговара у разговорима о придруживању.

Ово издање више није доступно.

Придруживање Србије Европској Унији

Као подршку напретку Србије у процесу добијања статуса кандидата за чланство у Европској Унији, ISAC фонд са задовољством представља нову публикацију у оквиру едиције Водичи“Придруживање Србије Европској Унији”. Водич нуди опис Споразума о стабилизацији и придруживању, како c?е утицати на Србију у погледу реформског процеса, шта Србија још треба да уради како би постала кандидат за чланство (и на крају и пуноправна чланица ЕУ) и које користи ће Србија имати од чланства.

Ово издање више није доступно.

Водич кроз придруживање Србије Европској унији

Недостатак конкретних, прецизних и јасних информација о ЕУ, а нарочито о досадашњим и будућим односима ЕУ и Србије, аутори Водича успешно превазилазе једноставним и лако доступним језиком, као и атрактивном графичком опремом, што омогућава лако и брзо разумевање и усвајање текста и тиме чине овај водич погодним за најширу читалачку публику.

Ово издање више није доступно.

Водич кроз Споразум о стабилизацији и придруживању

Како је процес стабилизације и придруживања Европској унији још увек углавном непознат широј популацији у Србији овај Водич, до детаља, објашњава сваку од фаза у процесу, као и догађаје који су претходили настанку Процеса о стабилизацији и придруживању али и кораке које Србија мора да учини да би успешно ушла у овај процес.

Ово издање више није доступно.

Водич кроз Партнерство за мир

Овај Водич пружа кључне информације о програму Партнерство за мир, његовом месту у ширем НАТО оквиру, али и о улози саме Србије, као једне од чланица, у њему. Намењен је стручњацима, али и свима заинтересованима за област међународних односа и безбедности, као и другима који желе да сазнају нешто више о досадашњим и могућим достигнућима у евроатлантској интеграцији Републике Србије.

Ово издање више није доступно.

Водич кроз придруживање Европској унији

Овај водич читаоцу приближава темељне појмове европске интеграције, детаљније представљајући фазе у Процесу стабилизације и придруживања. Неопходан је свима који се професионално баве европском интеграцијом Србије, као и онима који су заинтересовани за теме везане за Европску унију.

Ово издање више није доступно.

Водич кроз евроатлантско партнерство

Сажет и прегледан водич кроз главне поставке, историју, структуру и активности евроатлантског партнерства. Пружајући темељан увид у евроатлантско партнерство, овај водич доприноси бољем разумевању овог изузетно важног питања безбедносне интеграције Републике Србије.

Ово издање више није доступно.