Водич кроз поглавље 31

Водич кроз поглавље 31 пружа основне информације о садржини поглавља 31: Заједничка спољна, безбедносна и одбрамбена политика. Публикација објашњава развој и главне изазове у оквиру Заједничке спољне и безбедносне политике и у оквиру ње Заједничке одбрамбене и безбедносне политике, као и неколико „граничних“ области са другим политикама. Пратећи динамику развитка ЗСБП у периоду 2017–2020. године, III издање водича је допуњено новим информацијама које су релевантне за поглавље 31.

Србија и НАТО: Партнерство за мир

Задовољство нам је да представимо нову публикацију ISAC фонда „Србија и НАТО: Партнерство за мир“.

Публикација на свеобухватан начин пружа увид у историјат Северноатлантске алијансе (НАТО), структуру организације и партнерске програме са трећим државама. Посебан одељак посвећен је историјату односа Србије и НАТО и програму Партнерство за мир чији смо члан.

Циљ ове публикације је да допринесе бољем упознавању грађана Србије са функционисањем и циљевима НАТО и ангажовањем ове политичко-војне организације на простору Европе, као и са модалитетима њене сарадње са Србијом, односно другим партнерским државама.

Желели бисмо да се захвалимо Амбасади Канаде у Србији за подршку за објављивање овог водича.

Србија и преговори у поглављу 31: Заједничка спољна, безбедносна и одбрамбена политика

Са задовољством вам представљамо скраћено издање Водича кроз Поглавље 31 у којем су сажете и истакнуте најбитније карактеристике Заједничке спољне, безбедносне и одбрамбене политике Европске уније

Водич кроз приступање Србије Европској унији

Водич кроз приступање Србије Европској унији одржава традицију ISAC фонда, а то је издавање публикација које су дизајниране као референца и средство за учење које би требало да користе и професионалаци, који раде на питањима везаним за Србију и ЕУ, и шира јавност заинтересована за проблематику. Поред тога што се бави структуром ЕУ и регионалним приступом ЕУ према државама Западног Балкана, публикација такође објашњава процес преговора и даје кратак преглед свих преговарачких поглавља које Србија мора да затвори пре него постане пуноправна чланиица ЕУ.

Водич кроз цивилне мисије

Ова публикација је први водич ISAC фонда о цивилима у мировним операцијама. Циљ ове публикације је да свим заинтересованим странама пружи релевантне информације о учешћу цивилних стручњака у операцијама подршке миру коју спроводе УН, ЕУ и ОЕБС, њиховом значају за Републику Србију као и да понуди одређена терминолошка разјашњења неопходна за боље разумевање ове области.

Водич кроз поглавље 31

ISAC фонд са задовољством представља ново, допуњено издање Водича кроз поглавље 31. Ова публикација, поред кратког прегледа настанка и развоја, објашњава главне изазове у оквиру Заједничке спољне и безбедносне политике и у оквиру ње Заједничке одбрамбене и безбедносне политике, као и неколико „граничних“ области са другим политикама. Пратећи динамику развитка Заједничке спољне и безбедносне политике у периоду 2015-2016. године, II издање водича је допуњено новим информацијама које су релевантне за поглавље 31.

10 СТВАРИ КОЈЕ СВЕТСКА ТРГОВИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА МОЖЕ ДА УРАДИ

ISAC фонд са задовољством представља нову публикацију о Светској трговинској организацији под називом „10 ствари које Светска трговинска организација може да уради”. Ова публикација представља преведену и прилагођену верзију оригиналне публикације Светске трговинске организације „10 Things the WTO Can Do “ која нуди кратак преглед 10 најзначајних подручја у којима Светска трговинска организација даје свој допринос, а која уједно представљају и њена највећа достигнућа и предности. На овај начин се свим заинтересованима пружа прилика да, на разумљив и једноставна начин, добију основне информације о значају ове организације, њеним циљевима, конкретним областима у којима има надлежност као и о предностима пуноправног чланства.

Водич кроз Светску трговинску организацију

Публикација је преведена и прилагођена верзија оригиналне публикације Светске трговинске организације “Understanding WTO”. Сврха ове публикације је да свим заинтересованима да основне информације о СТО, њеном функционисању и значају који има како за глобалну привреду, тако и за појединачне државе.

Водич за локалне и регионалне самоуправе на путу Србије ка ЕУ

Водич је намењен да пружи информације о значају регионалних и локалних актера у ЕУ арени, као и да представи ЕУ политике које су од кључног значаја за локални развој (ЕУ пољопривредну и руралну политику, ЕУ регионалну политику, ЕУ политику заштите животне средине). Поред тога, он излаже тренутне и будуће могућности и обавезе које произлазе из процеса европских интеграција.

Шта је Партнерство за мир?

Публикацијa Шта је Партнерство за мир? ће покушати да на јасан и разумљив начин представи главне идеје, историју, добробити и изазове програма Партнерства за мир и улогу Србије у њему. Ово издање нарочито има за циљ да млађој генерацији приближи основе и значај овог програма за српско друштво у целини.

Економскo-привредни водич кроз Споразум о стабилизацији и придруживању

Настављајући да доприноси правилном информисању грађана Србије, ISAC фонд објављује нови водич, посвећен бољем разумевању Споразума о стабилизацији и придруживању, посебно његовим економским и трговинским аспектима. За разлику од „Водича кроз Споразум о стабилизацији и придруживању“ овај приручник је првенствено намењен привредницима и свима који се баве економијом.

Приручник се састоји од три кључна поглавља, у којима су до детаља објашњени циљеви и елементи успешног спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању, као и његов утицај на економски систем Републике Србије.