Стална неутралност у Европи у постхладноратовском периоду – др Игор Новаковић

Књига се бави анализом промене концепта неутралности пет стално неутралних држава у Европи (Швајцарска, Шведска, Финска, Аустрија и Ирска) у периоду од 1989. до 2011. године, са допунама до 2015. у случају Шведске и Финске, као и код студије случаја Србије. У студији су описани сви битни аспекти у вези са феноменима неутралности и сталне неутралности. Утврђено је и шта концепт стално неутралне државе представља данас у Европи, имајући у виду процес глобализације, растућу међузависност и промене безбедносних изазова, као и процесе европских и евроатлантских интеграција, укључујући ту и промене у европској безбедносној архитектури.

Европа&Јапан и шире

ISAC фонд са задовољством представља зборник радова “Европа&Јапан и шире”. Ова публикација садржи одабране радове стручњака за међународне односе, заједничку спољну и безбедносну политику, ванредне ситуације, пројекте итд. Академска литература о односима Јапана и ЕУ није обимна и стога овај рад представља значајан допринос даљем проучавању односа једне развијене, али географски удаљене земље, као што је Јапан и Европске уније, нарочито земаља Западног Балкана.

Публикација је доступна само на енглеском језику.

Асиметрија и стратегија – Тематска збирка чланака, Београд, 2018, Министарство одбране, Институт за стратешка истраживања и Национална школа одбране Универзитета одбране – Игор Новаковић, Ирина Ризмал

Сајбер ратовање: Нова врста ратовања или додатни елемент конвенционалном ратовању

У чланку је примењена компаративна анализа досадашњих приступа теми сајбер ратовања, а потом су и размотрене перспективе даљег развоја, односно да ли постоје могућности за даљи развој у правцу посебне гране ратовања или ће сукоби у сајбер простору остати само додатни елемент конвенционалним врстама ратовања, као што су већ постали појавом хибридног рата. Ова анализа представља прилог разматрању природе сајбер изазова у будућности, и самим тим омогућава бољи увид у потенцијалне безбедносне изазове за нашу државу данас и у ближој будућности.

Званични превод Глобалне cтратегије ЕУ на српски језик

ISAC са задовољством представља званични превод нове Глобалне стратегије безбедносне и спољне политике Европске уније „Заједничка визија, удружено деловање: јача Европа“ коју је Министарство спољних послова Републике Србије објавило у сарадњи са Спољнополитичком службом Европске уније, Делегацијом Европске уније у Србији, Институтом за европске студије и ISAC фондом.

Међународна политика, април-септембар 2015. Институт за међународну политику и привреду, Београд – Игор Новаковић

Мањинско питање и утицај на билатералне односе са суседним државама  у светлу процеса придруживања Европској унији. Случај Србије.

Рад се у кратким цртама бави билатералним дијалогом Републике Србије са четири суседне државе око  поштовања права и слобода националних мањина. У тексту се разматра суштина отворених питања за сваку од наведених држава, и њихов утицај на процес европске интеграције Србије. На послетку, аутор је изнео неколико препорука за доносиоце одлука у Србије, на основу којих би се нека од отворених питања вероватно затворила и тиме спречила даља ескалација билатералних проблема, која би могла да значајно успоре процес европске интеграције Србије

Insight Turkey, Vol. 13 No. 3, 2011 SETA фондација за политичка, економска и социјална истраживања

Турски интереси и ангажман на Западном Балкану: досадашњи резултати
Аутори: Жарко Петровић и Душан Рељић
Чланак описује трансформацију Турске у значајног регионалног актера на Западном Балкану и разматра снагу и домете њеног утицаја. Чланак се даље бави перспективама будућег развоја у односима између земаља Западног Балкана и Турске, нарочито у светлу процеса европских интеграција.
(Доступно само на енглеском језику)

Безбедност Западног Балкана, aприл-јун 2010 Центар за цивилно-војне односе, Београд – Игор Новаковић

„Европски“ и „екстремни“ популисти у истом кошу – нова влада Републике Бугарске
Чланак се бави феноменом популизма на политичкој сцени Бугарске у последњих 10 година  и његовом утицају на формирање нове владе ове земље.

Безбедност Западног Балкана, jануар-март 2010 Центар за цивилно-војне односе, Београд – Игор Новаковић

Мултилатералне операције – NATO
Тема чланка је трансформација НАТО од класичног војно-политичког одбрамбеног савеза ка организацији мултидимензионалне структуре ангажованој у бројним мултилатералним операцијама.

Зборник конвенција о међународном хуманитарном праву

ISAC фонд је објавио двојезични енглеско/српски зборник конвенција о међународном хуманитарном праву. Публикација је припремљена као ридер за курс Право у оружаним сукобима – обука за тренере, који је одржан у Центру за мировне операције Војске Србије.

Мишел Фуше „Европска унија пола века касније: стање и сценарији обнове“

У сарадњи са ISAC фондом, Службени гласник Републике Србије објавио је књигу Мишел Фушеа Европска Унија пола века касније: стање и сценарији обнове, у преводу проф. др Предрага Симића. Као последица негативних исхода на референдумима о Европском уставу у Француској и Холандији, а потом и одбацивања Лисабонског споразума у Ирској, Европска унија је између 2005. и 2009. године пролазила кроз дубоку институционалну и политичку кризу. Ово је отворило широку дебату у државама – чланицама ЕУ о бројним питањима у вези са реформом институција, економском и социјалном димензијом Европске уније, као и о њеној политици проширења и развоју политике суседства. Студија Мишела Фушеа је настала као резултат истраживања и анализе ове дебате о реформи и будућности ЕУ.

Књига је доступна у књижарама и online продавници Службеног гласника.

Европскa стратегије безбедности

Издавањем превода Европске стратегије безбедности, полазног документа европске безбедносне архитектуре, ISAC доприноси бољем разумевању Европске безбедносне и одбрамбене политике.

Колекција интервјуа Српско-албански односи: Поглед из Албаније

Овај документ представља нови допринос ИСАЦ фонда у отварању још једне осетљиве теме у процесу регионалне сарадње. Сврха ове публикације је управо да обезбеди информацију о елитама у Албанији и њиховим ставовима о односима са Србијом и Србима. Интервјуи су такође дотакли теме унутрашње политичке ситуације у Албанији, као и тренутне позиције ове државе у региону и Европи.

Зборник предавања са IX Школе реформе сектора безбедности

Уз помоћ амбасаде Краљевине Данске у Београду и Министарства одбране Краљевине Данске, ISAC fond је објавио Зборник састављен од девет запажених радова домаћих и иностраних стручњака са IX Школе реформе сектора безбедности, која је одржана у Београду, у априлу 2007. године.

Антологија текстова са Школа реформе сектора безбедности – друго и допуњено издање

Уз помоћ Амбасаде Канаде у Београду, ISAC фонд је јануара 2007. године издао друго и допуњено издање Антологије. Због великог интересовања, прво издање Антологије исцрпљено је већ крајем 2006. године.

Антологија текстова са Школа реформе сектора безбедности

Прво издање Антологије, објављено средином 2006. године уз помоћ Амбасаде Републике Чешке у Београду, чине дванаест запажених радова са претходно одржаних Школа реформе сектора безбедности. Она захвата широк тематски распон од расправа о исходишним принципима реформе сектора безбедности, преко специфичних проблема у одређеним деловима овог процеса, све до безбедносних интеграција и питања мировних операција.