Студијска посета Берлину

У оквиру програма ИСАЦ фонда “Развој националних капацитета Србије за учешће цивила у мисијама подршке миру” делегација из Србије (коју су чинили представници Министарства спољних послова, Министарства одбране, Министарства за европске интеграције и ИСАЦ фонда) посетила је Центар за међународне мировне операције (ЗИФ) и Савезно министарство спољних послова у Берлину од 10. до 11. октобра. Главни циљ ове посете био је представљање и приближавање немачког искуства у успостављању система за слање цивила у операције подршке миру. Учесници су на састанцима имали прилику да разговарају о историји ЗИФ-а и његовој улози у распоређивању цивила у мисије, о начину на који је систем успостављен и изазовима са којима се Србија може суочити у том процесу. Такође, говорило се о процедури избора кандидата, критеријумима и неопходној обуци кроз коју кандидати морају да прођу. Један од најважнијих фактора јесу људски ресурси и како правилно одабрати и обучити кандидате неопходним вештинама како би били узети у обзир за учешће у мисијама које могу бити под ЗБОП-ом или упућени у мисије ОЕБС-а. Ово такође укључује и „duty of care“ за своје стручњаке у свим фазама мисије, укључујући припрему, распоређивање и повратак. Иако Србија не планира успостављање велике институције као што је ЗИФ, њихово искуство у управљању једним од највећих цивилних ростера у Европи и распоређивању стручњака у мисије ће бити од велике важности за доносиоце одлука у Србији док раде на успостављању система који ће задовољити потребе Србије.

ИСАЦ Фонд је препознао значај и предности развоја националних капацитета за слање цивила у мисије и започео овај пројекат уз подршку Чешке развојне агенције 2016. године. Наредна фаза овог вишегодишњег пројекта подржана је од стране Савезног министарства спољних послова Немачке и њен циљ је да се заврши успостављање техничког оквира за избор, обуку и слање експерата у цивилне мисије подршке миру. Успешно окончање овог програма је значајно за Србију јер је успостављање система компатибилног са ЕУ оквиром за учешће цивила у мисијама једна од обавеза које произлазе из Поглавља 31 и стога представља важан аспект Заједничке спољне, безбедносне и одбрамбене политике.

Више информација о пројекту и фазама које су претходиле можете наћи овде.