Шта ми радимо

• Образовање и обука – школе, семинари, радионице, предавања по позиву итд.
• Истраживања и публикације.
• Прилагођени циљани пројекти.
• Подизање нивоа јавне свести и активности усмерене ка широј јавности (outreach)– конференције, округли столови, панели, дискусије и др.
• Јавно заговарање, политичко саветовање (консалтинг) и паралелна дипломатија (second track diplomacy)

 

Детаљан приказ производа и услуга ISAC фонда:

• Образовање и обука: ISAC образује и обучава појединце који раде у области међународних односа, политике ЕУ и безбедности, посебно будуће генерације лидера који ће предузимати политичку и професионалну одговорност за земљу и регион у годинама које долазе. Обука је усмерена на непрекидно усавршавање људског капитала у региону, како у владином тако и у невладином сектору. Предавања држе међународни и домаћи стручњаци и истакнути ствараоци политика, а предавања се, по правилу, не наплаћују полазницима. Полазницима који покажу највећи потенцијал биће понуђене могућности за даљу обуку на нашим напредним курсевима и у партнерским институцијама у иностранству.

• Истраживања и публикације: Мањак информација представља препреку за успешно и на информацијама засновано доношење одлука. Стално истраживање је од виталне важности за доношење правилно циљаних предлога пројеката и деловања у сфери јавних политика. Сходно томе, ISAC спроводи детаљна истраживања везана за спољнополитичка и безбедносна питања и уједно припрема, саставља и редовно објављује извештаје, водиче, препоруке, мишљења и студије. ISAC такође објављује и преводе страних публикација значајних за остваривање циљева организације на српски језик.

ISAC пружа саветодавне услуге о политикама и политичким опцијама владама, скупштинама, приватном сектору, невладиним и међународним организацијама у области спољне политике, ЕУ интеграција и реформе сектора безбедности у Србији и ширем региону.

• Подизање нивоа јавне свести и активности усмерене ка широј јавности (outreach): ISAC програми подизања нивоа јавне свести имају за циљ да помогну грађанима Србије да се одлуче око европске перспективе Србије, те да тај избор буде заснован на познавању чињеница и информисаности. Само непрекидно и јасно информисање и образовање о прогресивним концептима, глобалним и регионалним трендовима, може да помогне постепеном схватању важности и користи од процеса европских интеграција и те да овај процес учини мање апстрактним.

Програми из ове области се изводе кроз кроз следеће активности: конференције, округле столове, панел дискусије, публикације и јавне дебате, као и кроз друге креативне методе.Кроз ове врсте активности, често у сарадњи са другим партнерским институцијама, амбасадама и владиним организацијама, ISAC стимулише и промовише слободну размену мишљења, развијање свести и стварање контаката између доносилаца одлука, креатора мишљења, студената и невладиних организација, о кључним питања међународне политике и безбедности. ISAC редовно позива високе званичнике, истакнуте специјалисте за међународну политику, безбедносна питања и универзитетске професоре, да поделе своја искуства и ставове са одабраном публиком у Србији.

• Јавно заговарање, политичко саветовање (консалтинг) и паралелна дипломатија (Second Track Diplomacy): ISAC активно заговара политике које сматра сврсисходним и то чини на неколико начина: кроз своје производе практичне политике (мишљења, анализе и предлоге); неформалне разговоре са доносиоцима политичких одлука и друге активности усмерене ка имплементацији одређених политика. Поред тога, кроз паралелне дипломатске активности ISAC, захваљући својим контактима у земљи и иностранству, омогућава спровођење дијалога о важним питањима која се у датом тренутку не могу разматрати на званичном нивоу. На тај начин ISAC омогућава званичницима да пласирају своје поруке кроз неформалне канале.