Ко смо ми

Центар за међународне и безбедносне послове (ISAC фонд) је независна, непрофитна и невладина организација која се бави политичким анализама, јавним заговарањем, истраживањима, едукацијом као и програмима лидерства и усавршавања студената и младих професионалаца. Поред тога, ISAC својим програмима истраживања и заговарања покрива широк круг питања везаних за спољнополитичко позиционирање Србије, доприносећи тиме сталном преиспитивању и разматрању спољне и безбедносне политике.

ISAC је основан 2006. године са циљем промовисања и преображаја Србије на путу ка чланству у ЕУ и евроатлантским интеграцијама. Настао је као организација која се првенствено бавила реформама у сектору безбедности и заговарањем процеса приступања Србије ЕУ, да би временом прерасла у један од најпознатијих “тхинк танкова“ у Србији. ISAC је до сада успешно реализовао преко 80 пројеката, међу којима су: школе реформи сектора безбедности, курсеви о праву у оружаним конфликтима, студијска путовања у ЕУ за преко 200 ученика као и међународни тренинзи за студенте и младе професионалце из области безбедносне политике. ISAC је такође издао велики број водича, анализа, предлога практичне политике и студија који су покриле широк спектар различитих тема почевши од спољне политика Србије, регионалне сарадње, процеса приступања ЕУ па све до спољне и безбедносне политике ЕУ, мировних мисија и међународних економских односа. У склопу активности усмерених ка широј јавности, ISAC је организовао велики број панела, дебата и међународних конференција које су за циљ имале да понуде нове и свеже погледе на тренутна дешавања и процес креирања политике

ISAC је 2014. године постао део Националног конвента о ЕУ, кровне организације сачињене од преко 700 представника цивилног друштва која за циљ има „мониторинг“ и подржавање Србије у процесу процесу са ЕУ, где му је поверено председавање радном групом задуженом за поглавље 30: Економски односи са иностранством и поглавље 31- Заједничка спољна, безбедносна и одбрамбена политика.

Почетком 2017. године, ISAC је уз подршку Тхинк тханк фонда усвојио нову систематизацију производа практичне политике, при чему је дошло до усаглашавања нове методологије, структуре и форме. Нову поделу као и целокупну листу ISAC -ових продуката можете пронаћи у нашој библиотеци.

ISAC остаје посвећен промовисању европских вредности, процеса приступања Србије Европској унији, као и евроатлантске сарадње. Такође, ISAC ће наставити да пружа подршку државним институцијама за превазилажење будућих изазова и потенцијалних препрека у овим областима спољне и безбедносне политике. У времену глобалне политичке неизвесности и превирања, ISAC ће наставити са пружањем непристрасних, објективних и релевантних информација и анализа намењених како експертима тако и широј јавности.

ISAC_План за родну равноправност 2022-2025