ISAC фонд се придружио истраживачком пројекту Horizon Europe OppAttune!

ISAC фонд се 2023. године придружио истраживачком пројекту Horizon Europe OppAttune као партнерска организација. OppAttune прати еволуцију опозиционих екстремних идеологија и протекционистичког одлучивања, развија иновативни модел прилагођавања и интервенише на националном и транснационалном нивоу како би ограничио ширење екстремизма. OppAttune ревитализује демократски ангажман градећи поверење у кључне демократске институције у оквиру процеса. Овај пројекат пружа стратегије и препоруке засноване на доказима на микро, мезо и макро нивоу.

 

Стеван Таталовић

Главни истраживач OppAttune истраживачког пројекта

Стеван Таталовић је истраживач у области избегличких/миграционих студија и политика, тренутно ради као главни истраживач на два пројекта Европске комисије Horizon 2020 (D.Rad) и Horizon Europe (OppAttune).  Г. Таталовић је и водећи истраживач за Србију на програму COST Action CA22135 – Data Matters: Sociotechnical Challenges of European Migration and Border Control (DATAMIG). Г. Таталовић има велико истраживачко искуство у међународним организацијама као што су OSCE, UNDP, HELVETAS, CWS Global, ICMPD, Save the Children, у оквиру којих је писао истраживачке радове, политичке анализе, квалитативне анализе, процене потреба, процене полазне основе, протоколе, смернице и сродне извештаје.

Контакт: stevan.tatalovic@outlook.com