„CEFTA 2006 – Успутна станица или одскочна даска за Европску унију?“

ISAC фонд представља свој нови предлог практичне политике у оквиру едиције ISAC-ове политичке перспективе „CEFTA 2006 – Успутна станица или одскочна даска за Европску унију?“

CEFTA 2006 је једна од најзначајнијих регионалних иницијатива покренутих током последње деценије. Током више од 4 године постојања, CEFTA 2006 је знатно допринела подстицању међусобне сарадње на Западном Балкану, приближавању и продубљивању међусобних економских веза, те припреми ових земаља за чланство у ЕУ. Ипак, неке од могућности које су предвиђене Споразумом још нису искоришћене, већином због недостатка политичке воље. С тим у складу, ISAC фонд је изнео сет препорука за практичну политику, чијом би се применом капацитети и могућности CEFTA 2006 максимално искористиле.