Фокус група о слању цивила у мисије подршке миру

Као једну од последњих активности ове године, ISAC је организовао дводневну фокусну групу о слању цивила у мисије подршке миру.  Фокус група је одржана на Фрушкој гори од 21. до 22. децембра и укључивала је младе професионалце заинтересоване за ову тему. Ова фокус група је део програма „Развој националних капацитета Србије за учешће цивила у мисијама подршке миру“ који подржава Чешка развојна агенција и представља иновативан и значајан приступ у смислу мерења успеха програма и његовог утицаја у контексту јавног информисања. Главни циљ ове фокус групе је прикупљање повратних информација о томе како млади стручњаци и потенцијални будући цивили у операцијама подршке миру виде овај концепт, како се осећају у вези са тим и шта они виде као потенцијалне препреке за такав вид ангажовања.