Отворен је други по реду Курс за обуку цивила за учешће у мултинационалним операцијама (CGTPO)

ISAC фонд организује други по реду Курс за обуку цивила за учешће у мултинационалним операцијама (CGTPO) у периоду од 13. до 24. маја 2019. у Центру за мировне операције Војске Србије и Центру за обуку јединица за мултинационалне операције Војске Србије. Курс се организује у склопу наставка активности на пројекту „Развој националних капацитета за учешће цивила у мисијама подршке миру“, а у сарадњи са Министарством за европске интеграције, Министарством одбране и Министарством спољних послова Републике Србије.

CGTPO организује се други пут за шест месеци. Први пилот курс је организован у новембру када је обучено првих двадесет цивилних експерата који ће се наћи на листи за слање у мултинационалне операције. Свечаном отварању присуствовали су: генерал Илија Тодоров, државни секретар у Министарству одбране Бојан Јоцић и помоћник министра спољних послова Бранислав Филиповић. Циљ курса јесте да припреми цивилне стручњаке за учешће у мултинационалним операцијама. Придруживање државама које цивилним експертизама доприносе изградњи глобалног мира спада у испуњење још једне обавезе која проистиче из поглавља 31 преговора са ЕУ. Разлози за учешће Србије у међународним војним и цивилним мисијама налазе се у вредностима на којима Србија као држава почива. Овај вид ангажовања, поред испуњења обавеза у преговарачком процесу, представља добар начин да Република Србија, својим доприносом очувању међународне безбедности и мира, учврсти свој међународни положај и углед.

Овом курсу претходио је усаглашени „Акциони план за развој цивилних доприноса Републике Србије у мултинационалним операцијама ЕУ, ОЕБС и УН“, који је усвојен 28. јуна 2018. Акциони план представља резултат рада подгрупе Министарства одбране и Војске Србије, која је задужена за обезбеђивање законског оквира и јачање институционалних капацитета за учешће Србије у цивилним мисијама Европске Уније, уз подршку ISAC фонда. Као што смо већ споменули, први пилот курс је  реализован у периоду од 26. новембра до 7. децембра 2018. године и он представља, не само корак у примени овог Акционог плана, већ и конкретан резултат заједничке сарадње Владе и цивилног друштва.