Нови предлог практичне политике: Припреме за отварање преговора у поглављу 30 – економски односи са иностранством и искуства Хрватске

Као резултат конференције „Увод у преговоре у Поглавље 30 – Економски односи са иностранством“ која је одржана током октобра 2014. године као део активности Радне групе за поглавља 30 и 31 Националног конвета о ЕУ, координатор радне групе ISAC фонд представља први предлог практичне политике посвећен припремама за отварање преговора у овом поглављу. Предлог разматра основне изазове за преговарачки тим и упућује на релеватна искуства Хрватске у преговорима у поглављу 30.

Предлог практичне политике можете преузети овде.